English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٤٠٢

اعضای کمیته:

ردیف نام و نام خانوادگی پست
1 دکتر آرام فیضی
رئیس دانشکده
2 دکتر رحیم بقایی
معاون پژوهشی
3 دکتر لیلا آلیلو معاون آموزشی
4 شیرزاد روستایی
رئیس اداره امورعمومی
5 مهندس اسلام رضوی کارشناس واحد فناوری اطلاعات - بازرس طرح تکریم
6 دکتر لیلا آلیلو
مدیر گروه پرستاری
7 رقیه اسماعیلی
مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی
8 مریم مسگرزاده
مدیر گروه مامایی
9 مریم حسینی
رئیس اداره آموزش
10 وحید رادمهر
رئیس کتابخانه

شرح وظایف:

 1.  اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور، پمفلت و......
 2. بازنگری و اصلاح  مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
 3. نصب  منشوراخلاقی دانشكده در معرض ديد، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
 4. نظرخواهی از مراجعان به دانشكده درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان
 5. ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمتگیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار
 6. نظر سنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه‏
 7. شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
 8. آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در مورد نیازبه خدمت گیرندگان
 9. جلوگیری از اسراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان
 10. در دسترس قرار دادن فرم نظرسنجی ارباب رجوع
 11. جمع بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع و ارسال نسخه و فايل الكترونيكي آن به مسئول طرح تکریم ارباب رجوع دردانشگاه 
 12. تهیه گزارش های دوره ای از نتایج انجام بازرسی (حداقل هر سه ماه یکبار
 13. جمع بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع و در اختیارمسئول طرح تکریم قرار دادن  و همچنین ارسال نسخه و فايل الكترونيكي آن به مسئول طرح تکریم ارباب رجوع دردانشگاه 
 14. اطلاع رسانی به موقع به مراجعین قبل از تغییر و تحول و جابه جایی واحد خدمات دهنده


 


آدرس برای مراجعه حضوری به اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:

ارومیه، خیابان رسالت، کوی اورژانس، اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  

 

شماره تماس در ساعات اداری:            044-32228080         و          044-32220044

شماره سامانه پیامکی برای ارسال شکایات به صورت پیامک در تمام ساعات شبانه روز:       50002222820049


   دانلود : Manshor.docx           حجم فایل 582 KB
   دانلود : Efaf.docx           حجم فایل 864 KB
   دانلود : bazrasi.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود : Takrim.pdf           حجم فایل 56 KB