به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
لیست نوبت

قابل توجه اعضای محترم / محترمه صندوق


اطلاعیه 1: بعد از تسویه کل بدهی وام به صندوق، در نوبت وام قرار میگیرید

 چکیده قوانین و مقررات صندوق

 فرم درخواست وام از صندوق           Word            Pdf

 اطلاعیه 2: تمامی همکاران دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی که در شهر ارومیه مشغول به خدمت میباشند. می توانند عضو صندوق شوند.
                 (با درخواست کتبی به هیئت مدیره صندوق و مشخص نمودن حق عضویت ماهانه از 500000 ریال تا 800000 ریال)

 فرم اعطای وام دریافتی از صندوق قرض الحسنه          Word        Pdf


طی تصمیمان جلسه 97/2/18 صندوق لیست نویت حذف شد.

دانشکده پرستاری و مامایی