صفحه اصلی > Skill Lab > اسلایدهای آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اسلایدهای آموزشی

Nursing Skills Database


جهت استفاده از تک تک فایلهای آموزشی Nursing Skills به FTP  دانشکده مراجعه نمایید

Education/Mosbys Nursing Skills/Open/

دانشکده پرستاری و مامایی