صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اساتید مشاور > دوره های آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
دوره های آموزشی

کارگاه یک روزه آشنایی با مهارتهای ارتباطی (استاد - دانشجو)

محل برگزاری: ستاد دانشگاه

تاریخ برگزاری: 17 شهریور 95

مدرس: سرکارخانم هاشم زاده از اداره مشاوره دانشگاه


کارگاه دو روزه مشاوره تحصیلی (مختص اساتید مشاور)

محل برگزاری: ستاد دانشگاه

تاریخ برگزاری: 13 و 14 بهمن 95

مدرس: آقای دکتر فیروزی (معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه) و سرکارخانم دکتر فیضی پور (اداره مشاوره دانشگاه)

دانشکده پرستاری و مامایی