صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تحصیلات تکمیلی > مدیر تحصیلات تکمیلی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر تحصیلات تکمیلی


نام , نام خانوادگی : دکتر رقیه بایرامی

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی   بهداشت باروری

ایمیل :   rozabayrami@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی