به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر گروه

مدیر گروه فوریتهای پزشکی :


نام , نام خانوادگی : رقیه اسماعیلی

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   داخلی جراحی

ایمیل :   esmaeili.r@gmail.com 

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی