به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر گروه

نام , نام خانوادگی : مریم مسگرزاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی بهداشت مادر و کودک

ایمیل :   mesgarzadeh2005@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

دانشکده پرستاری و مامایی