به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیران گروه

مدیر گروه پرستاری (داخلی وجراحی - فن - مدیریت) :


نام , نام خانوادگی : دکتر لیلا آلیلو

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی   آموزش پرستاری

ایمیل :    aliluleyla@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 


مدیر گروه پرستاری (کودکان - بهداشت جامعه - مادران و نوزادان - روان) :


نام , نام خانوادگی : رقیه اسماعیلی

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   داخلی جراحی

ایمیل :   esmaeili.r@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید


دانشکده پرستاری و مامایی