صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > متصدي امور دفتري 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
متصدي امور دفتري

نام , نام خانوادگی : فائزه امین

مدرک تحصیلی : لیسانس

سمت: متصدي امور دفتري معاونت آموزشي

ایمیل :   -

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی