English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

اعضاء:

 1. معاون اموزشی دانشکده: دکتر معصومه همتی مسلک پاک
 2. مدیرگروه پرستاری: دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی
 3. مدیرگروه پرستاری: حسین جعفری زاده
 4. مدیرگروه مامایی: دکتر فاطمه مقدم تبریزی
 5. مدیر تحصیلات تکمیلی: حمیده محدثی
 6. مسئول برنامه ریزی: زهرا طیبی

 

 

شرح وظایف:

برنامه‌هاي درسي ، مهم‌ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد. به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه‌ها و به ‌ويژه شركاي اصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه‌ريزي درسي را به خود اختصاص مي‌دهد.  توجه به لزوم برنامه ريزي درسي و دقت در اجزاء تشكيل دهنده آن  به عنوان يك سيستم و مجموعه، نشانگر حساسي از سازمان فكري و روند آموزشي اساتيد مي‌باشد.

 

 1. کمک به انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه
 2. هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين
 3. استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي
 4. نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين
 5. تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره "course plan " و طرح درس "Lesson Plan" اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي)
 6. تدوين راهنماي تدوین طرح دوره و درس
 7. نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشيابى آن‌ها
 8. ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در آن‌ها
 9. مشاركت و پيگيري اجراي برنامه‌ها توسط مديران گروه‌ها
 10. هدایت برنامه‌های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه‌های نوین
 11. کمک به انجام و اجرای فرایندهای نیازسنجی آموزشی
 12. تحقیق و مطالعه نتایج برنامه های ارائه شده