صفحه اصلی > Skill Lab > معرفی واحد 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
معرفی واحد

مشخصات فیزیکی:

واحد مهارتهای بالینی در طبقه دوم دانشکده پرستاری و مامایی پردیس نازلو قرار دارد:

  1. مهارتهای بالینی 1 به متراژ 145 متر مربع
  2. مهارتهای بالینی 2 به متراژ 147 متر مربع
  3. رختکن خواهران طبقه همکف روبروی اتاق معاونت آموزشی به متراژ 12 متر مربع
  4. رختکن برادران طبقه همکف جنب بوفه

 

 مسئول مهارتهاي باليني:

        

           آقای محمد مرام

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی