English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

مشخصات فیزیکی:

واحد مهارتهای بالینی در طبقه دوم دانشکده پرستاری و مامایی پردیس نازلو قرار دارد:

  1. مهارتهای بالینی 1 به متراژ 145 متر مربع
  2. مهارتهای بالینی 2 به متراژ 147 متر مربع
  3. رختکن خواهران طبقه همکف روبروی اتاق معاونت آموزشی به متراژ 12 متر مربع
  4. رختکن برادران طبقه همکف جنب بوفه

 

 مسئول مرکزمهارتهاي باليني:

 

     دکتر فردین آجودانی

 

 

کارشناس مسئول مرکزمهارتهاي باليني:

        

               محمد مرام