صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > Skill Lab > خدمات آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
خدمات آموزشی

 خدمات آموزشي:

 

1- ارائه دروس اصول و فنون پرستاري عملي جهت دانشجويان پرستاري


دانشجويان پرستاري دروس  باليني ذیل را به طور عملي فرا مي گيرند كه اين روشها و دروس شامل:


 1. آشنايي با درس و اتاق پراکتيك- شستن دست- مرتب كردن واحد مدد جو

 2. پوشيدن گان ، ماسك ، دستكش و شيلد

 3. حركت دادن بيمار در تخت- جابجائي بيمار از تخت به صندلي و برانكارد و بالعكس

 4. پائين آوردن بيمار از تخت

 5. قرار دادن بيمار در وضعيت هاي مختلف

 6. دهان شويه ( بيمار معمولي - بيمار بيهوش ) و ماساژ پشت

 7. كنترل درجه حرارت - نبض ( انواع نبض ها ) و تنفس وپالس اکسیمتری

 8. كنترل فشار خون- و ثبت علائم حياتي و كنترل مايعات خورده شده و دفع شده (intake and output)

 9. پذيرش بيمار(درست كردن پرونده- ثبت گزارش- آماده كردن براي معاينه ) و ترخيص

 10. استفاده از گرما و سرما درماني -حمام آب ولرم- كمپرس سرد و گرم غير استريل

 11. غذا دادن از راه دهان- سنداژ معده، گاواژ ولاواژ

 12. گرفتن نمونه مدفوع- سوند ركتال- تنقيه با آب ساده ( انواع تنقيه ها )

 13. اكسيژن دادن با روش هاي مختلف ( كانولا- سند در موارد خاص- ماسك ها )- نمونه حلق و خلط

 14. ساكشن بيني و دهان

 15. مراقبت از ترا كيا ستومي- ساكشن تراكياستومي

 16. آماده كردن ترالي پانسمان- انجام يك پانسمان ساده

 17. پانسمان با درن و بخيه- كشيدن بخيه- شستشوي زخم- كمپرس استريل

 18. زدن بخیه

 19. بانداژ

 20. شستشوي پرينه-گرفتن نمونه ادرار استريل و ادرار 24 ساعته

 21. گذاشتن و در آوردن سوند فولي وسوند نلاتون

 22. شستشوی مثانه به روش باز وبسته

 23. كنترل دستورات دارويي- دادن داروها( قطره چشم و گوش و بيني وموضعی)- شستشوي چشم

 24. شياف- اسپري

 25. دادن داروهاي خوراكي- آماده كردن دارو براي تزريق (آمپول و ويال )

 26. تزريق عضلاني- زير جلدي- داخل جلدي

 27. تزريقات وريدي- وصل كردن سرم- دادن دارو از راه ست سرم و ميكروست و هپارين لاك

 28. مراقبت از جسد

 

امتحانات این واحد به روش آسکی برگزار می شود.

 

2- ارائه درس بررسی وضعیت سلامت جهت دانشجويان پرستاري


واحد عملي بررسی وضعیت سلامت كه سابقا“ در بيمارستان تمرين شده، اكنون در واحد مهارتهای بالینی  ارائه   مي گردد. دانشجويان پرستاري انواع معاينات فيزيكي ( نظير گرفتن شرح حال، معاينات سيستمهاي مختلف نظير معاينه سيستم عصبي  واسکلتی و پوست ومووناخن وگوش، چشم، بینی ،قفسه ی صدری وریه ها، قلب، عروق وشکم  و برست و را روی مانکن پیشرفته ی مگا کد وروی همدیگر آموزش ديده وسپس تمرين مي نمايند و در پايان از دانشجويان امتحان عملي به عمل مي آيد.

 

 3- ارائه درس پرستاری در بحران ، فوریت وحوادث غیر مترقبه

 

CPR  جهت دانشجويان پرستاري

دانشجويان پرستاري سرفصل احياي قلبي و ريوي از واحد فوريتها ( نظير ماساژ قلب، دادن تنفس به بيمار، نحوه باز نگهدارنده راه هوايي، اینتوباسيون و ) را ابتدا توسط مربيان آموزش ديده سپس در حضور مربيان تمرين  می کنند.

سایر دروس شامل کمکهای اولیه و حمل ونقل مصدوم وآموزشهای مربوط به ترالی اورژانس و

دی شوک وبانداژ وآتل بندی و....

 

 

 

4- ارائه واحد اصول وفنون مامایی عملي  دانشجویان مامایی

در اين واحد دانشجويان مامايي ابتدا دروس فن پرستاري عملي كه مورد نياز دانشجويان مامايي نيز مي باشد نظير انواع تزريقات ( عضلاني، وريدي، زير جلدي و داخل جلدي )، انواع پانسمان، كنترل علائم حياتي و  ....  

 

5-واحد بارداري و زايمان جهت دانشجويان مامايي

در اين واحد دانشجويان مامايي اپیزیاتومی و زدن انواع بخیه و. را آموزش ديده و سپس تمرين مي كنند. همچنين پروسيجرهاي تخصصي نظير، نمايش مانورهاي لئوپلد، تعيين سن حاملگي و ...را نيز پس از آموزش عملي، تمرين مي كنند.همچنین  روی مانکن زایمان روند انجام زایمان را آموخته وتمرین می کنند.

 

 

6- ارائه درس معاينات بالینی جهت دانشجويان مامایی

قسمتی از واحد عملي معاينات بالینی بعلت کمبود لوازم در بيمارستان اكنون در واحدمهارتهای بالینی  ارائه   مي گردد. دانشجويان مامایی انواع معاينات فيزيكي ( نظير گرفتن شرح حال، معاينات سيستمهاي مختلف نظير معاينه سيستم عصبي، گوش، چشم، دهان، قلب، عروق، تنفسي، اسكلتي و گرفتن EKG  وکار با مانکن مگا کد و را آموزش ديده وسپس تمرين

مي نمايند و در پايان از دانشجويان امتحان عملي به عمل مي آيد.

 

7-ارائه واحد درسی اصول ومهارتها برای  رشته ی فوریتهای پزشکی

در اين واحد دانشجويان فوریتهای پزشکی  ابتدا دروس فن پرستاري عملي كه مورد نياز دانشجويان فوریتهای پزشکی نيز مي باشد نظير انواع تزريقات ( عضلاني، وريدي، زير جلدي و داخل جلدي )، انواع پانسمان، كنترل علائم حياتي و  ....  می آموزند.

 

8-ارائه درس معاينات بالینی جهت دانشجويان فوریت های پزشکی

واحد عملي معاينات بالینی كه سابقا“ در بيمارستان تمرين شده، اكنون در واحدمهارتهای بالینی  ارائه   مي گردد. فوریت های پزشکی  انواع معاينات فيزيكي ( نظير گرفتن شرح حال، معاينات سيستمهاي مختلف نظير معاينه سيستم عصبي، گوش، چشم، دهان، قلب، عروق، تنفسي، اسكلتي و گرفتن EKG  وکار با مانکن مگا کد و را آموزش ديده وسپس تمرين مي نمايند و در پايان از دانشجويان امتحان عملي به عمل مي آيد.

9-ارائه ی درس عملی فوریتهای داخلی  برای رشته ی فوریتهای پزشکی

در این واحد دانشجویان با استفاده از مانکن مگاکد انواع صداهای قلب وریه وروده وسایر موارد مورد نیاز در فوریتهای داخلی را می آموزند.

 

 

10- واحد درسی  احیای قلبی ریوی پایه  فوریت های پزشکی

در این واحد درسی  دانشجویان   طریقه ی ارزیابی محیط، CPR   مقدماتی طریقه ی انتقال بیمار بیهوش و....می آموزند.

 

 

11- واحد درسی  احیای قلبی ریوی پیشرفته  فوریت های پزشکی

در این واحد درسی  دانشجویان   طریقه ی ارزیابی محیط- CPR   پیشرفته ،اینتوباسیون بزرگسال ونوزاد  وروش استفاده از ترالی اورژانس وداروهای اورژانس را می آموزند.

 

 

12- ارائه کارگاه های آموزشی  فوریت های پزشکی

برای ارتقائ سطح کیفی  علمی وعملی   دانشجویان  فوریت های پزشکی   کارگاه های آموزشی زایمان

( تدریس زایمان وفوریت در زایمان   چهار روز چهار ساعته  وکار با مانکن زایمان  به صورت عملی) و

برگزاری  کارگاه  بخیه به صورت آموزش وتمرین در چهار جلسه چهار ساعته

 

 

13- ارائه واحد کمک های اولیه  برای دانشجویان داروسازی

در اين واحد احياء قلبي، ريوي كودك و بزرگسال  مقدماتی و بانداژ و پانسمان توسط اساتید دانشكده پرستاري و مامايي آموزش ديده و سپس تمرين مي نمايند واز آنها امتحان عملی گرفته می شود.


دانشکده پرستاری و مامایی