صفحه اصلی > Skill Lab > رسالت 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
رسالت

معرفی Skill Lab

یکی از رسالت­های مهم دانشکده پرستاری و مامایی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد. در طول مدت تحصیل، دانشجویان نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و چگونگی اداره بیمار پیدا کنند بلکه باید توانایی کافی در زمینه تمام مهارتها را نیز کسب نمایند.  با ایجاد مرکز آموزشی مهارتهای بالینی این امکان فراهم گردید تا با رشد تکنولوژی آموزشی، شرایط مناسب تری برای آموزش مهارتهای بالینی فراهم شود. مرکز آموزش مهارتهای بالینی بعنوان پلی بین کلاسهای تئوری و عرصه بالینی عمل می کند و محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران می باشد، همچنین یادگیری مهارتها در محیطی شبیه محیط بالین، خالی از استرس و لذت­بخش برای دانشجویان می­باشد و با ارزیابی استراتژیهای جدید آموزشی و ارزشیابی OSCE فراگیری مستقل را در دانشجویان ترویج داده می شود.

مرکز مهارت­های بالینی بافراهم آوردن وسایل کمک آموزشی، معاینه فیزیکی و مدلها فرصتی ایجاد می کند تا دانشجویان پرستاری و مامایی و فوریتهای پزشکی در  محيطي آرام و مناسب مهارتهای تکنیکی و ارتباطی را قبل از ورود به عرصه بالینی فرا گیرند. یادگیری مهارت­ها به دور از محیطهای واقعی یک تجربه خالی از استرس و لذت بخش برای دانشجویان است و آمادگی لازم برای تجربه بالینی در بیمارستان و جامعه را فراهم می­کند.

 

ویژگی ها

  1. امکان تکرار مهارت­ها در محیط امن برای یادگیری عمیق­تر
  2. کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (یادگیری مهارت ها)
  3. آموزش در جهت احترام به حقوق بیمار

 

موارد استفاده از واحد مهارتهای بالینی

  1. آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پرستاری و مامایی (کارشناس ارشد - دکتری )
  2. آموزش فوریتها به دانشجویان فوریت­های پزشکی
  3. آموزش بررسی وضعیت سلامت به دانشجویان پرستاری و مامایی
  4. برگزاری امتحانات آسکی جهت دانشجویان پرستاری و مامایی
  5. مجهز بودن مرکز به کامپیوتر و اینترنت


دانشکده پرستاری و مامایی