صفحه اصلی > Skill Lab > شرح وظایف > مسئول وکارشناس 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مسئول وکارشناس

 مسئول و کارشناسان مهارتهای بالینی :

 1. مسئول هماهنگی زمان های تمامی کلاس های عملی 
 2. مسئول و امین اموال تمامی اموال و تجهیزات و لوازم موجود در مهارتهای بالینی
 3. نظارت به نحوه ی استفاده صحیح از مانکن ها حین تمرین و تدریس
 4. فراهم نمودن تمامی لوازم مصرفی برای تدریس و تمرین ها به تعداد مورد نیاز
 5. درخواست  خرید مانکن ها و تجهیزات تخصصی پرستاری و مامایی و همچنین درخواست خرید لوازم مصرفی
 6. فراهم نمودن فضای مناسب محیطی دما، نور، تهویه مناسب و چینش مناسب وسایل، برای برگزاری کلاسها
 7.  حضور کارشناسان مهارتهای بالینی در کلاس های آموزشی این واحد
 8. آشنایی و آموزش به  اساتید جدیدالورود در مورد  تجهیزات و کار با مانکن های واحد مهارتهای بالینی
 9. گزارش کتبی خرابی ها و کمبود امکانات در این واحد به مراجع بالاتر
 10. هماهنگی با تاسیسات در صورت ایجاد خرابی ها جهت برطرف کردن آن ها
 11. ارائه ی پیشنهادات و درخواستهای اساتید جهت بهبود کیفیت مهارتهای بالینی ، بصورت کتبی به  مسئول مهارتهای بالینی
 12. در صورت کنسل شدن کلاسها هماهنگی با استاد مربوطه جهت برگزاری کلاس جبرانی
 13. الزام  خروج  دانشجویان از مهارت های بالینی در حد فاصل دو کلاس جهت آماده سازی کلاس
 14.  در صورت ایجاد خرابی یا مشکلات دیگر از قبیل نوشتن روی مانکن ها و ... دادن گزارش خرابی در همان جلسه توسط اساتید و دانشجویان به مسئول واحد
 15. ارسال گزارشی مبنی بر نحوه برگزاری کلاس های مهارتهای بالینی اعم از رعایت قوانین مهارتهای بالینی، میزان استفاده بهینه از ماکت ها و تجهیزات پیشرفته این واحد، ساعات و کیفیت تشکیل کلاسها ، به مراجع بالاتر
 16. ارائه خدمات آموزشی بر اساس سر فصل های واحد برنامه ریزی . در صورت نیاز به تجهیزات و مانکن های دیگر اطلاع از چند روز قبل توسط استاد به این واحد
 17. ارائه جدول زمان بندی محتوای دروس  و طرح درس توسط اساتید به واحد جهت اطلاع و بایگانی واحد مهارتهای بالینی
 18. جهت اطلاع دانشجویان نصب زمان بندی محتوای دروس  درپانل 
 19. هماهنگی با مسئول برگزاری کلاس ها در موقع امتحانات واحد مهارت های بالینی جهت رزرو کلاس برای دانشجویان

 


دانشکده پرستاری و مامایی