صفحه اصلی > واحد اداری و مالی > مسئول خدمات 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مسئول خدمات


نام و نام خانوادگی : فرامرز سیف اله زاده

پست: مسئول خدمات

 

تعداد نیروهای خدماتی:

 1. قراردادی 5 نفر
 2. نیروی شرکتی 5 نفرشرح وظایف نیروهای خدماتی:

 1. حضور در محل خدمت حداقل قبل از شروع كار رسمي و خروج از آن پس از پايان ساعت كار اداري و تنظیف كامل اتاقها و محوطه محل كار بر اساس تقسيم كار در تمام اوقات مقرر سال و  انجام ديگر وظايف محوله.
 2. مراقبت در تميز نگهداشتن دائمي كلاسها ، اتاق ها و سالنها ( مهارتهای بالینی 1 و 2 ، کتابخانه ، سایت کامپیوتر) و سرويسهاي بهداشتي و حياط دانشکده بر اساس تقسيم كار .
 3. نظافت طبقات شامل تی ،‌ جارو ، گردگیری ، تمیز کردن میزها و کمدهای اتاق های همکاران ، میز، صندلی، زیر میز، زیر و پشت وسایل و پنجره ها و محوطه  براساس تقسیم کار.
 4. مراقبت در حفظ و نگهداري لوازم و اثاثيه واحد متبوع و دادن گزارشهاي مربوط به آن در صورت لزوم  به مسئول مربوطه.
 5. گزارش بموقع به مسئولان در مورد اماكن و تاسيسات واحد مربوط به شغل كه از حيث تعميرات نياز فوري به اصلاح يا ترميم دارند .
 6. آماده کردن چای و شستشوی ظروف ، استکان  و وسایل مربوط به آبدارخانه و کنترل و بازبینی وسایل پذیرایی بخصوص کتری و سماور و فراهم آوردن آب جوش تمیز و پاک در هر ساعت از تایم اداری و عدم استفاده از آب جوش سرد شده.
 7. شستشو و تمیز کردن شیشه ها و سروبس های بهداشتی
 8. جابه جایی وسایل واحد ها بنا به درخواست واحد مربوطه با هماهنگی مسئول مربوطه
 9. جمع آوری وسایل اسقاطی و نگهداری وسایل و اثاثیه معیوب با هماهنگی مسئول مربوطه و مسئول اموال.
 10. پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات و کارگا هها در دانشکده
 11. آذین بندی و نصب پرچم ، بنر در زمان برگزاری جشنها و مراسم مذهبی و ملی
 12. مرتب و نظافت کردن تابلوها، سیم و کابل های تلفن،شبکه و برق، آویز ها روشنایی ها ، وسایل الکترونیکی و….
 13. ارسال و جابجایی مکاتبات، اسناد و … در بین واحدها هر چند ساعت یکبار و عنداللزوم با درخواست واحد مربوطه
 14. تخلیه سطل زباله ها طبق برنامه اعلامی و در صورت نیاز
 15. کنترل و بازبینی واحد حداقل هر سه ساعت یکبار جهت انجام امور خدماتی احتمالی
 16.   رعايت مراتب ادب و اخلاق اسلامي و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعاليتهاي روزانه بخصوص با اعضای محترم هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان و احتراز از هرگونه دادو ستد با دانشجویان.
 17.  انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.
 18. سم زدایی جهت دفع حشرات و کنترل و بازبینی ماهانه جهت نبودن هر گونه.
 19. رسیدگی به چمن های محوطه اطراف دانشکده و نظافت آن در طول سال.

 

شرح وظایف سازمان در قبال نیروهای خدماتی:

 1. تهیه وسایل لازم جهت انجام امور خدماتی
 2. تهیه مواد بهداشتی مناسب جهت انجام امور بهداشتی خدماتی
 3. ارائه آموز های دوره ای به نیروهای خدماتی جهت انجام صحیح امور خدماتی
 4. ارائه آموزش های دوره های به نیروهای خدماتی جهت برخورد صحیح و مناسب با کارکنان و ارباب رجوع
 5. مدیریت واحد و یکپارچه بر نیروهای خدماتی
 6. توجیح نیروهای خدماتی جهت ارتباط با اشخاص ثالث جهت انجام امور خدماتی
 7. بازرسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات نیروهای خدماتی

 

نمونه گواهی کارگاه ها :

رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط کار                 نمونه1          نمونه2          نمونه3         نمونه4         نمونه5

رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط کار                  نمونه1         نمونه2

اطفای حریق با خاموش کننده های دستی                             نمونه1          نمونه2          نمونه3         نمونه4         نمونه5


 

 قوانین


دانشکده پرستاری و مامایی