به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
چاپ و تکثیر


قیمت ارائه خدمات چاپ وتکثیر دانشکده:

ردیف نوع و مشخصات مقدار قیمت واحد
1 هزينه پرینت يك رويه يك برگ
2 هزينه پرینت دو رويه دو برگ
3 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A4 يك برگ
4 هزينه كپي دو رويه از كاغذ A4 دو برگ
5 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A5 يك برگ
6 هزينه كپي دو رويه از كاغذ A5 دو برگ
7 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A3 يك برگ
8 هزينه كپي کتابی تکرو يك برگ
9 هزينه كپي کتابی دو رو يك برگ
10 پو شه فنری    يك عدد
11 شیرازه يك عدد

 


بمدیریت:

متصدی چاپ و تکثیر:

خدمات:  تکثیر - پرینت - اسکن اوراق اداری ، آموزشی و دانشجویی با استفاده از دستگاه چاپ - زیراکس  و پرینتر و ...

مدت قرارداد

ساعات کاری:  چاپ و تکثیر همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی و روزهای پنجشنبه ازساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری اماده ارائه خدمات می باشد

 

تصاویر:           

  

اجاره نامه چاپ و تکثیر

دانشکده پرستاری و مامایی