صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته دانشجویان آسیب پذیر 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته دانشجویان آسیب پذیر

 

اعضاء:


 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 پست

 سمت در کمیته

1

حمیده محدثی

عضو هیأت علمی

دبیر

2

دکتر حسین حبیب زاده

عضو هیأت علمی

عضو

3

دکتر معصومه همتی مسلک پاک

عضو هیأت علمی

عضو

4

رقیه عظیم زاده

عضو هیأت علمی

عضو

5

خانم کوهکلانی

مشاوره دانشجویی

عضو

6

نسرین جهانگیری

مسئول آموزش

عضو

 

 

شرح وظایف:

شرح وظایف کمیته دانشجویان آسیب پذیر

 

  1. تشکیل کمیته مشاوره جهت دانشجویان آسیب پذیر (کلیه دانشجویانی که در ترم قبل معدل زیر 14 کسب کرده اند )
  2. ارجاع نامه محرمانه و تماس تلفنی جداگانه از طریق دفتر مشاوره با دانشجویان فوق الذکر و تشویق و ترغیب و سپس الزام جهت مراجعه پی گیر و منظم به مشاور خود در روز و ساعت مشخص شده توسط اساتید کمیته مشاوره
  3. تشکیل جلسات منظم در کمیته مشاوره با حضور اعضاي کمیته، سرپرست اساتید مشاور و پیگیری روند مشاوره، مشکلات موجود، سپس ارائه گزارش به ریاست محترم دانشکده
  4. تشویق دانشجویان داراي پیشرفت تحصیلی با همکاري ریاست محترم دانشکده متناسب با نوع پیشرفت (جایزه نقدي، نامه تشویقی از طرف ریاست دانشکده و توصیه به دانشجویان داراي افت تحصیلی از طریق نامه ارشادي از طرف معاونت محترم آموزشی دانشکده)
  5. ارجاع دانشجو به دفتر مشاور دانشجویی دانشگاه ،جهت دانشجویانی که نیاز به مشاوره در زمینه روانشناسی دارند.
  6. ارجاع آن دسته از دانشجویانی که داراي مشکل خاص می باشند به اداره مشاوره دانشجویی

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی