صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته دانشجویان آسیب پذیر 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته دانشجویان آسیب پذیر

 

اعضاء:

 1. دکتر آرام فیضی – ریاست - عضو
 2. دکتر لیلا آلیلو - معاون آموزشی - عضو
 3. دکتر فریبا حسین زادگان - عضو هیأت علمی - عضو
 4. رقیه اسماعیلی - مدیرگروه پرستاری - عضو
 5. دکتر لیلا آلیلو - مدیرگروه پرستاری - عضو
 6. دکتر رقیه بایرامی - مدیر تحصیلات تکمیلی - عضو
 7. دکتر فرزانه باقریه - عضو هیأت علمی - دبیر
 8. حسین جعفری زاده - عضو هیأت علمی - عضو
 9. نسرین جهانگیری - رئیس اداره آموزش - عضو

 

شرح وظایف:

شرح وظایف کمیته دانشجویان آسیب پذیر

 

 1. تشکیل کمیته مشاوره جهت دانشجویان آسیب پذیر (کلیه دانشجویانی که در ترم قبل معدل زیر 14 کسب کرده اند )
 2. ارجاع نامه محرمانه و تماس تلفنی جداگانه از طریق دفتر مشاوره با دانشجویان فوق الذکر و تشویق و ترغیب و سپس الزام جهت مراجعه پی گیر و منظم به مشاور خود در روز و ساعت مشخص شده توسط اساتید کمیته مشاوره
 3. تشکیل جلسات منظم در کمیته مشاوره با حضور اعضاي کمیته، سرپرست اساتید مشاور و پیگیری روند مشاوره، مشکلات موجود، سپس ارائه گزارش به ریاست محترم دانشکده
 4. تشویق دانشجویان داراي پیشرفت تحصیلی با همکاري ریاست محترم دانشکده متناسب با نوع پیشرفت (جایزه نقدي، نامه تشویقی از طرف ریاست دانشکده و توصیه به دانشجویان داراي افت تحصیلی از طریق نامه ارشادي از طرف معاونت محترم آموزشی دانشکده)
 5. ارجاع دانشجو به دفتر مشاور دانشجویی دانشگاه ،جهت دانشجویانی که نیاز به مشاوره در زمینه روانشناسی دارند.
 6. ارجاع آن دسته از دانشجویانی که داراي مشکل خاص می باشند به اداره مشاوره دانشجویی

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی