صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته نقل و انتقالات 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته نقل و انتقالات

اعضای کمیته نقل و انتقالات:

 

 1. دکتر حسین حبیب زاده
 2. دکتر معصومه همتی مسلک پاک
 3. دکتر رحیم بقایی
 4. دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی
 5. دکتر فاطمه مقدم تبریزی
 6. حسین جعفری زاده
 7. حمیده محدثی
 8. نسرین چهانگیری
 9. رقیه عظیم راده
 10. زهرا طیبی دبیر کمیته

 

 

شرح وظایف کمیته نقل و انتقالات:

 

 1. بررسی درخواست مهمانی دانشجویان مبدا به مقصد
 2. بررسی درخواست انتقالی دانشجویان مبدا به مقصد
 3. بررسی درخواست مهمانی دانشجویان مقصد به مبدا
 4. بررسی درخواست انتقالی دانشجویان مقصد به مبدا
 5. بررسی دانشجویان از نظر انضباطی زمان مهمانی یا انتقالی

 

دانشکده پرستاری و مامایی