صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > معاون آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
معاون آموزشی

نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی بهداشت جامعه

ایمیل :  jafarizadeh@umsu.ac.ir

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن مستقیم :32754961

داخلی : 203 - 246

تلفنخانه : 32754961 الی 32754964

 

دانشکده پرستاری و مامایی