English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

لاگ بوک های پرستاری (کارشناسی) : 

 1. CCU
 2. ICU
 3. اصول مدیریت
 4. اورژانس
 5. بهداشت جامعه
 6. بهداشت روان
 7. سالمندان1
 8. سالمندان2
 9. سالمندان3
 10. فارماکولوژی
 11. فن
 12. کودکان
 13. مادر و نوزاد
 14. همودیالیز
 15. کارآموزي فارماکولوژي
 16. کارآموزي قلب
 17. کارآموزي اصول و فنون
 18. قلب
 19. گوارش
 20. نوزادان
 21. عفوني
 22. ارتوپدي

لاگ بوک مامایی (کارشناسی) :

 1. کارآموزی  در عرصه بهداشت باروری، مادر وکودک وتنظیم خانواده
 2. کارآموزی  در عرصه بیماری های زنان و ناباروری
 3. کارآموزی  در عرصه نوزادان نیازمند مراقبت ویژه
 4. کارآموزی اصول و فنون مامایی
 5. کارآموزی بارداری طبیعی
 6. کارآموزی بهداشت باروری، مادر وکودک وتنظیم خانواده
 7. کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
 8. کارآموزی در عرصه بیماری های داخلی و جراحی در بارداری
 9. کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1)
 10. کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(2)
 11. کارآموزی زایمان طبیعی
 12. کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی
 13. کارآموزی معاینات فیزیکی
 14. کارآموزی نوزادان
 15. کارآموزي بیماری های زنان
 16. کارآموزي بيماري هاي كودكان
 17. معاینات فیزیکی در بیماری های داخلی و جراحی
 18. بيماريهاي زنان ، نازايي و فوريتها
 19. بارداري زايمان (1)
 20. کارآموزي کودکان
 21. کارآموزي نشانه شناسي و معاينات فيزيکي
 22. کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی جراحی در بارداری (پریناتولوژی)

 

لاگ بوک فوریتهای پزشکی(کارشناسی)


فرمهای فینال مامایی:

 1. زایمان
 2. بهداشت
 3. درمانگاه زنان