صفحه اصلی > آرشیو اخبار 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”

باز گشت به صفحه اصلی

آرشیو اخبار


جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/12/26)
عنوان مقاله : (جمیله سید باقری)
بررسی تأثیر الگوی آموزش مشارکتی مبنی بر روش پازل بر مهارتهای بالینی دانشجویان پرستاری در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ١٣:٣٧ - 1396/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/12/22)
عنوان مقاله : (سیما فرجی)
بررسی تأثیر شمارش حرکات جنین بر وابستگی مادر و جنین در زنان نخست زا در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه در سال 96- 1395
 ١١:١٦ - 1396/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/12/22)
عنوان مقاله : (حمیرا نور نژاد)
بررسی تأثیر مشاوره ی مبتنی بر حمایت خانواده بر استرس درک شده بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1395
 ١٥:١٢ - 1396/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/12/21)
عنوان مقاله : (لیلا مالکی)
بررسی ارتباط بین تضعیف روحیه با تبعیت از درمان و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهرستان ارومیه سال 1395
 ١٠:٢٥ - 1396/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

دانشکده پرستاری و مامایی

 Nursing and Midwifery building, Campus Nazlu, 11 KM Road Seru, Urmia, West Azarbaijan, IRAN