صفحه اصلی > آرشیو اخبار 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”

باز گشت به صفحه اصلی

آرشیو اخبار


جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/12/7)
عنوان مقاله : (رقیه ایمانی)
بررسی تأثیر رنگ درمانی برکیفیت زندگی حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1396
 ١١:٣٣ - 1396/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/11/24)
عنوان مقاله : (سیده ویدا سیداکبری)
بررسی تأثیر روش آرامسازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی – درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96- 1395
 ١٢:٢٦ - 1396/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/11/15)
عنوان مقاله : (فرزین ملا زاده لله لو)
بررسی تأثیر آموزش به روش بازگشتی بر خود مراقبتی بیماران با پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در سال 1395
 ١٠:٣٧ - 1396/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/11/1)
عنوان مقاله : (نجمه سادات محمدی)
بررسی تأثیر بسته حمایتی آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر میزان هموگلوبین A1C افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در سال 1396
 ١٣:٠١ - 1396/10/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

دانشکده پرستاری و مامایی

 Nursing and Midwifery building, Campus Nazlu, 11 KM Road Seru, Urmia, West Azarbaijan, IRAN