صفحه اصلی > آرشیو اخبار 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”

باز گشت به صفحه اصلی

آرشیو اخبار


جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/2/20)
عنوان مقاله : (فیروز کامرانی)
بررسی مقایسه تأثیر پایش فشار کاف لوله تراشه به دو روش اندازه گیری با مانومتر و لمسی بر میزان بروز میکرو آسپیراسیون در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95- 1394
 ١١:١٣ - 1396/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (96/2/10)
عنوان مقاله : (عثمان وسوی )
بررسی مقایسه ای تأثیر ماساژ کف پا با روغن بابونه و روغن بادام بر شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 95- 1394
 ١٢:٣٢ - 1396/01/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه آموزشی
سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان
سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت نیمسال اول 97-96 براساس جدول مشروحه پیوستی فعال خواهد گردید
 ١١:٠٢ - 1396/01/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (95/12/24)
عنوان مقاله : (جواد نمازپور )
بررسی اثر بخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 1395
 ١٠:٢٩ - 1395/12/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

دانشکده پرستاری و مامایی

 Nursing and Midwifery building, Campus Nazlu, 11 KM Road Seru, Urmia, West Azarbaijan, IRAN