صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته عفاف و حجاب 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
کمیته عفاف و حجاب

اعضاء :

  1. رئیس دانشکده
  2. معاون پژوهشی
  3. معاون آموزشی
  4. مدیر گروه پرستاری
  5. مدیر گروه مامایی
  6. مدیر تحصیلات تکمیلی (خانم محدثی)
  7. رئیس اداره اموزش (خانم جهانگیری)
  8. آقای شمس الدین شمس (عضو هیئت علمی دانشکده)
  9. رئیس اداره امور عمومی (شیرزاد روستایی)
  10. نماینده حراست


هدف : جهت اجرایی نمودن راهبردهای فرهنگ عفاف و حجاب دانشکده و ارج نهادن به ارزشهای والای فرهنگ ایرانی و فراهم سازی فضای سالم در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی افراد ( کارکنان - دانشجویان )


دانشکده پرستاری و مامایی