صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > واحد IT > امکانات سخت افزاری 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
امکانات سخت افزاری

 


امکانات سخت افزاری

موارد سال 1380 اکنون
متراژ واحد کامپیوتر(متر مربع) 20 30
متراژ سالن کامپیوتر(متر مربع) 0 110
تعداد کامپیوتر 4 143
تعداد پرینتر رنگی 1 1
تعدادپرینتر سیاه و سفید 3 18
تعداد پرینتر سه کاره 0 7
تعداد لپ تاپ 0 2
تعداد فاکس 1 3
تعداد اسکنر 0 7
تعداد سوئیچ 0 11
تعداد هاب 1 6
تعداد ups 1 مرکزی
تعداد ویدئو پروژکتور 1 14
تعداد Access Point 0 6

 

 

لیست کامپیوترهای موجود

محل تعداد کامپیوتر (دستگاه)
سالن کامپیوتر 35
اتاق دکترا 6
اتاق ارشد 5
کلاسها 11
اتاق سرور 5
اتاق جلسه 1
اتاق ژوزنال گلاب 1
اتاق های همکاران
73
اتاق بسیج 1
اتاق چاپ و تکثیر 1
جمع 143

دانشکده پرستاری و مامایی