صفحه اصلی > سایر آیتم ها > چارت تشکیلاتی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
چارت تشکیلاتی


حسین حبیب زاده
رئیس دانشکده

 


معصومه همتی مسلک پاک
معاون آموزشي


نسرين جهانگيري
رئيس اداره آموزش و خدمات دانشجويي


سمیرا حسینی
کارشناس خدمات آموزش


عفت آرایش طبیعت
کارشناس خدمات آموزش


نادر ستاره چشم
مسئول کلاس ها


آمنه اتفاق
کارشناس تحصیلات تکمیلی


فائزه امین
متصدی امور دفتری
منشی معاون آموزشی


زهرا طيبي
کارشناس برنامه ريزي وارزيابي


رقیه اسماعیلی
مدير گروه پرستاري


حسین جعفری زاده
مدير گروه پرستاري


مریم مسگرزاده
مدير گروه مامايي


حسین جعفری زاده
مدير گروه فوريت پزشکي


رقیه بایرامی
مسئول دفتر EDO


آهنگ رنجی
مسئول(پراکتیک) مرکز مهارتهاي Skill Lab


الهام احمدزاده
کارشناس گروههای آموزشی


حمیده محدثی
مدیر تحصیلات تکمیلی

 


رحیم بقایی
معاون پژوهشي


اسلام رضوی
مسئول واحد فناوری اطلاعات


شمشاد قادری
کارشناس پژوهشي


منصوره پایان
کتابدار


وحید رادمهر
مسئول کتابخانه


نيره اشرف رضايي
دفتر مجله

 


شیرزاد روستایی
رئیس اداره امور عمومی


غلامرضا هيزمي جعفرزاده
مسئول حسابداري


فریده جهانی
حسابداري


جمیله شاکری
کارشناس تعهدی


مجتبي وهابي
مسئول تدارکات


نادر ستاره چشم
ماشين نويسي


خاطره صفري
مسئول کارگزيني


رقيه فرضي زاده
مسئول دبيرخانه


عليرضا قنبري پر
مسئول اموال


فرحناز محمدزاده
انباردار


بهمن رضایی
منشي رياست


بخش اله صمدی مقدم
نامه رسان


اسلام رضوي
مسئول طرح تکريم


فرحناز محمدزاده
روابط عمومي


فخرالدین میلانی
تلفنخانه

دانشکده پرستاری و مامایی