صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تقویم دانشگاهی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
تقویم دانشگاهی

تقویم آموزشی دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی  97-96


انتخاب واحد اینترنتی       :   18  الی 24  شهریور ماه  96

انتخاب واحد دستی جهت دانشجویان مشکل دار : 25  شهریور ماه از ساعت  12 به بعد

شروع کلاسها                 :   25  شهریور ماه  96  (روز شنبه)

حذف و اضافه                  :   10  الی  11  مهر ماه  96

حذف اضطراری                :   13  آذر ماه  96

پایان کلاسها                  :   21 دی ماه 96

شروع امتحانات               :   23 دی ماه 96

پایان امتحانات                 :   5 بهمن ماه 96

تعطیلات بین دو نیمسال    :  6 الی 13 بهمن ماه 96  (8 روز)
برنامه کارآموزی ها، کلاسی، امتحانی، هفتگی و دفترچه آموزشی در قسمت برنامه ریزی درسی می باشد. 

  جهت ورود کلیک نماییددانشکده پرستاری و مامایی