صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > جستجوی پیشرفته گوگل 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
جستجوی پیشرفته گوگل

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی