صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > همه چیز درباره قرآن 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
همه چیز درباره قرآن

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی