وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اهداف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات ايمني بيمار

مأموريت :

" مرکز تحقيقات ايمني بيمار " وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در راستاي ارتقاء کيفيت و ايمني در ارائه خدمات مراقبت سلامتي کارآمد و مؤثر از طريق طراحي ، اجرا ، پيشبرد و ترويج پژوهش و آموزش هاي مرتبط با ايمني بيمار فعاليت خواهد کرد .

چشم انداز :

تبديل شدن به مرکز ملي پژوهش و آموزش در زمينه ايمني بيمار و ارتقاء جايگاه کشور در حوزه ايمني بيمار در بين کشورهاي منطقه

اهداف :

اهداف مرکز تحقيقات ايمني بيمار در چهار حيطه پژوهش و توسعه ، آموزش ، خدمات سلامتي و مديريت به شرح زير مي باشد :

الف) حيطه پژوهش و توسعه[1] :

 • ايجاد زمينه هاي لازم براي ابداع تجهيزات نوين در زمينه ايمني بيمار
 • انجام پژوهش هاي مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت خدمات سلامتي
 • تعيين اولويت هاي پژوهشي مرتبط با ايمني بيمار
 • حمايت از دانشجويان تحصيلات تکميلي سراسر کشور در زمينه طرح هاي پژوهشي مرتبط با ايمني بيمار
 • برگزاري همايش هاي منطقه اي ، کشوری و بین المللی
 • ترجمان دانش[2] در زمينه ايمني بيمار  from research to implementation

حيطه خدمات سلامتي

 • کمک به استقرار استانداردهاي ايمني بيمار در واحدهاي ارائه کننده خدمات سلامتي و ايجاد محيط امن براي بيماران
 • ارتقاء استانداردهاي ايمني بيمار در ارائه خدمات سلامتي به بيماران بستري و سرپايي
 • ترويج بيمار محوري در ارائه خدمات سلامتي
 • استفاده از کار مبتني بر شواهد و بهترين عملکرد

حيطه مديريت

 • ترويج فرهنگ ايمني بيمار در مراکز ارائه کننده خدمات سلامتي
 • باز طراحي سيستم هاي ارائه کننده خدمات سلامتي جهت کاهش خطاهاي پزشکي
 • ايجاد سيستم ارزيابي مراکز ارائه کننده خدمات سلامتي از نظر ايمن بودن مراقبت ها
 • کاهش هزينه هاي خدمات سلامتي
 • افزايش رضايت مندي بيماران و کارکنان
 • طراحي و استقرار سيستم ثبت و گزارش خطاهاي پزشکي
 • ارتباط با سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه ايمني بيمار
 • ايجاد بانک اطلاعاتي ايمني بيمار
 • طراحي وب سايت اختصاصي ايمني بيمار ( عضو گيري از کل کشور )
 • تقويت کار تیمی در قالب گروه های چند حرفه ای
 • استفاده از فن آوری های نوین در عرصه ارتباطات و علوم پزشکی در حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار        ( Patient Simulation and Standardized Patient )

حیطه آموزش

 • گنجاندن مفاهیم مرتبط با ایمنی بیمار در کوریکولوم آموزشی کلیه رشته ها علوم پزشکی
 • طراحی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه ایمنی بیمار برای اساتید ، دانشجویان و کارکنان حوزه درمان
  ( کشورهای همجوار ، درآمد زدایی ، آموزش مداوم )
 • ترجمه و تأليف کتب مرتبط با ايمني بيمار
 • تربيت دانشجو در مقاطع کارشناسي ارشد و Ph.D
 • تدوين و راه اندازي دوره هاي آموزش از راه دور در زمینه ايمني بيمار
 • راه اندازی دوره fellowship در زمینه ایمنی بیمار
 • تهیه مولتی مدیا آموزشی در زمینه ایمنی بیمار

هدف نهايي

-         ارتقاء سلامت جامعه

 

دانشکده پرستاری و مامایی