صفحه اصلی > Skill Lab > شرح وظایف > مسئول وکارشناس 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مسئول وکارشناس

 شرح وظایف مسئول و کارشناس مهارتهای بالینی :


  1. مسئولیت اتاق مهارتهای بالینی اعم از مسئولیت اموال، تجهیزات، استعلام خرابی، خرید، اعلام نواقص و کمبودها بر عهده مسئول مهارتهای بالینی باشد.

  2. نصب و بایگانی جدول تدریس واحد درسی در پانل آموزشی مهارتهای بالینی توسط کارشناسان مهارتهای بالینی انجام می گردد.

  3. اساتید محترم قبل از شروع کلاس در واحد مهارتهای بالینی حضور بهم رسانند تا با مشارکت کارشناسان مهارتهای بالینی لوازم و تجهیزات مورد نیاز در تدریس همان جلسه را آماده نمایند. مسئولیت دانشجویان در داخل کلاس از لحظه ورود تا لحظه خروج بر عهده استاد مربوطه می باشد.

  4. مسئول مهارتهای بالینی بصورت ماهانه گزارشی مبنی بر نحوه برگزاری کلاس های مهارتهای بالینی اعم از رعایت قوانین مهارتهای بالینی، میزان استفاده بهینه از ماکت ها و تجهیزات پیشرفته این واحد، ساعات و کیفیت تشکیل کلاسها بر طبق برنامه واحد مهارتهای بالینی و تعداد جلسات برگزار شده را به معاون محترم آموزشی و مدیر گروه فن ارسال کند.

  5. فراهم نمودن فضای مناسب محیطی دما، نور، تهویه مناسب و چینش مناسب وسایل، برای برگزاری کلاسها بر عهده کارشناسان می باشد.

  6.  حضور کارشناسان مهارتهای بالینی در کلاس های آموزشی این واحد بلامانع است و نقش یک سوپر وایزر آموزشی را دراین واحد دارند.

  7. شروع و پایان کلاسها طبق برنامه اعلام شده از سوی واحد برنامه ریزی خواهد بود مدیریت تنظیم زمانی کلاسهای خارج از برنامه بر عهده مسئول مهارتهای بالینی می باشد در ساعات 12/30 الی 14/30 به علت تقارن بودن با زمان نماز و استراحت و نهار دانشجویان کلاس درسی برگزار نمی گردد.

  8. در صورت کنسل شدن کلاسها با تعیین وقت قبلی کلاس جبرانی، استاد محترم باید با مسئول مهارتهای بالینی جهت لغو کلاس با مسئول تشکیل کلاسها جهت هماهنگی با دانشجویان هماهنگ کنند. لازم به ذکر است که در صورت تأخیر شروع کلاس از طرف اساتید قبل از شروع کلاس به مسئول مربوطه اطلاع داده شود.

  9. واحد مهارتهای بالینی در موقع برگزاری امتحانات پایان ترم مسئولیتی در قبال قرنطینه دانشجویان که امتحان برای آنها برگزار نشده، ندارد. استاد مربوطه چنانچه مقابل به قرنطینه نگهداشتن دانشجویان دارد با مسئول کلاسها هماهنگی های لازم را برای در اختیار گرفتن کلاس درسی انجام دهد.

  10.  راه اندازی تجهیزات و ماکت های موجود در واحد مهارتهای بالینی بر عهده کارشناسان این واحد می باشد و تدریس و تمرین با دانشجویان بر عهده استاد مربوطه می باشد.

 


دانشکده پرستاری و مامایی