صفحه اصلی > واحد اداری و مالی > چاپ و تکثیر 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
چاپ و تکثیر


قیمت ارائه خدمات چاپ وتکثیر دانشکده:

ردیف نوع و مشخصات مقدار قیمت واحد
1 هزينه پرینت يك رويه يك برگ 700 ریال
2 هزينه پرینت دو رويه دو برگ 750 ریال
3 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A4 يك برگ 580 ریال
4 هزينه كپي دو رويه از كاغذ A4 دو برگ 680 ریال
5 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A5 يك برگ 300 ریال
6 هزينه كپي دو رويه از كاغذ A5 دو برگ 350 ریال
7 هزينه كپي يك رويه از كاغذ A3 يك برگ 1160 ریال
8 هزينه كپي کتابی تکرو يك برگ 700 ریال
9 هزينه كپي کتابی دو رو يك برگ 750 ریال
10 پو شه فنری    يك عدد 20000 ریال

 

شرکت اروم خدمات گستر صدرا

بمدیریت: خانم مریم عبارت

متصدی چاپ و تکثیر: خانم اصغری

خدمات:  تکثیر - پرینت - اسکن اوراق اداری ، آموزشی و دانشجویی با استفاده از دستگاه چاپ - زیراکس  و پرینتر و ...

مدت قرارداد از تاریخ 15/11/94 لغایت 14/11/95

ساعات کاری:  چاپ و تکثیر همه روزه بجز ایام تعطیل رسمی و روزهای پنجشنبه ازساعت 8 صبح تا پایان وقت اداری اماده ارائه خدمات می باشد

 

تصاویر:               1                  2                  3                 4    

  

دانشکده پرستاری و مامایی